top of page

Перспективи по Целзий

групова изложба

15 - 26 ноември Откриване: 15 ноември, 18:30 ч.


Рубен Висер, Роузи Ейсор, Мирослав Живков - dzhingibi, Андреа Карл, Никола Стоянов, Цветан Цветанов, Васил Щерев


Изложбата Перспективи по Целзий е резултат от едноименната отворена покана, която призова разнообразна група артисти да изследват многостранното понятие за температура. Температурата е физична величина, която изразява количествено характеристиката на топлина или студ. Тя има изключително значение за живота на Земята, но сякаш необятността на тази величина и основната и част от нашите животи често ни кара да я приемаме за даденост, оставяйки я непонятна и забулена в мистерия.


Вместо да се опитва да демистифицира тази сложна тема, което би изисквало задълбочени изследвания и продължителна работа, тази изложба има за цел да покаже това, което артисти с различни практики намират за интересно в идеята за температурата. Не очаквайте обединяващи мотиви или съответствие между произведенията. Вместо това, изложбата представя едно спонтанно разглеждане на многостранността на темата.


Произведенията, включени в тази изложба, се вглеждат в широк спектър от идеи, като някои от тях изследват технически аспекти, като естетиката на изображения създадени с термокамери, температурата като медия в печатането, връзката ѝ с публичната инфраструктура. Други пък се занимават с отношението на температурата с човешкото тяло, включително и във връзка с климатичните промени, както и с това какво място намира тя в популярната култура.


Вдъхновението за тази отворена покана до голяма степен произхожда от перформативната вечеря и текущия проект на Транг Ха Cuisine (du) Terror. В този проект/в това свое начинание, авторката провокативно представя идеята че ние, хората, бавно се сготвяме от колективните си действия в нашата среда и покачващите се температури. Вечерята се проведе през март 2023 г. като част от фестивала FIG. 3. Поканихме и Алина Папазова да почерпи вдъхновение по време на този пърформанс, в резултат на което беше създаден малък комикс-зин, който ще бъде представен в рамките на изложбата.


Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален Фонд Култура.Comments


bottom of page