top of page

OTВОРЕНА ПОКАНА #2: LIKE THE STATE, THE TOILET IS NEVER NEUTRAL
Това е втората от серия от четири отворени покани, които ще дадат възможност на четирима артисти да реализират сайт-спесифик работа в тоалетната на КО-ОП. В допълнение към всяка изложба ще се издаде малка публикация, отразяваща процеса и концепцията на произведението. Всяка изложба ще бъде представена за период от два месеца и половина.
Тема:


Like the State, the Toilet Is Never Neutral*


Обществената тоалетна е особено място - банално, но също така и крайно необходимо за всеки. Това е пространство, което не е напълно публично. В него оставаме физически сами и извършваме действия, които остават скрити от знаещите погледи на другите. Но не е и съвсем лично, защото там никога не сме истински сами.


Материалните следи, видими и невидими, напомнят за присъствието на някой друг. Въпреки утилитарната ѝ функция и битов характер, които отговарят на универсалните нужди на хората, “подобно на държавата, тоалетната никога не е неутрална.” Обществената тоалетна е оспорвано място, свят в света. Това е микрокосмос, където културните наслоявания, едновременно резултат и причина на политическите борби и социално-икономическите неравенства, се проявяват и подчертават.


Поканата е отворена за артисти от различни направления. За всяка артистична интервенция има отреден продукционен бюджет и хонорар за изпълнение.


Публикацията към всяка изложба ще бъде налична в деня на откриването, а всички разходи по нея също ще бъдат покрити от КО-ОП.


За да кандидатствате, моля изпратете предложението си, което адресира темата Like the State, the Toilet Is Never Neutral на gallery@ko-op.bg.


Условия:


Всяко предложение трябва да включва:


  • Какви въпроси искате да повдигнете чрез проекта си?

  • Конецептуална посока на проекта (макс.) 250 думи;

  • Избрани 3 осъществени проекта;

  • Скица/визуална репрезентация на работата ви (опционално).


Краен срок за кандидатстване във втора сесия: 20.05.2022


Откриване на изложба: 15.06.2022


Продукционен бюджет: 400 лв.


Хонорар: 200 лв.Скица на пространството:Графичен дизайн: Яна Абрашева *Темата е вдъхновена от цитата на Джон Таг: “Както държавата, камерата никога не е неутрална.” Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”.

Comments


bottom of page