top of page
Romani
Asset 5.png
Paramisi
Children's exhibition, Opening on the 13th of August of 2021, at 14h00
Asset 11.png
Asset 9.png
Asset 8.png
Asset 10.png

Романи парамиси е проект, който използва силата на изкуството като форма на комуникация и себеизразяване, която да се упражнява от деца в неравностойно социално положение.

Участниците реинтерпретираха и реконтекстуализираха емблематични произведения на изкуството и чрез универсалния език на изкуството разговаряха по теми, свързани със собствената им реалност и култура.

В поредица от 9 творчески работилници художничките Виолета Апостолова и Мая Антова напътстваха и бяха ментори на деца от ромската общност в София. Участниците в работилниците създадоха над 60 творби, колажи, пърформанси и фотографии, които бяха представени в изложба.

Проектът се организира в партньорство с Фондация „Конкордия“ и е с финансовата подкрепа на Програма „Социално ангажирано изкуство“ на Национален фонд „Култура“.

bottom of page