top of page

Виртуално, реално и фантастично

Лекция на Николай Генов за мястото на човека във виртуалната реалностВ рамките на изложбата “Предели на възможносто. Между виртуално и реално”


Петък, 13 януари 18:30 ч.

Вход свободен


Като продължение на изложбата “Предели на възможното. Между виртуално и реално” Николай Генов ще изнесе лекция, в която ще представи основните идеи от дисертацията си “Виртуалният човек. Опит върху Фантоматиката”, публикувана от издателство “Версус” през 2022 г. В нея той се занимава с понятието за виртуално от древността до днешните блянове за метавселена. Той изхожда от концепцията за фантоматиката на Станислав Лем, за да отговори на въпроса реално възможно ли е пълното потапяне във виртуалния свят или все още е само фантастична пожелателност.


По време на лекцията и до края на изложбата книгата на Николай Генов, както и останалите издания на издателство “Версус” ще могат да бъдат закупени от магазина на галерия КО-ОП.


Повече за “Виртуалният човек. Опит върху Фантоматиката”


Как се вписва човешкото в недрата на машината и по какъв начин техническите параметри картографират литературните сюжети? Отговор на тези въпроси може да бъде потърсен в традицията на една концепция, която изкуството и науката продължават да възприемат телеологично – като обещание и заплаха на самото бъдеще.


Да се мисли фантоматичното като тяло и тялото като фантоматичност – това е залогът на книгата на Николай Генов, която се обръща към поразителния философски апарат на полския фантаст Станислав Лем, за да очертае мястото на човека във виртуалната реалност. За целта изследването съчетава различни медии (литература, кино, видеоигри) и ги засича в полето на научната фантастика – жанр, който има потенциала да улови импулсите на възможното и да ги актуализира под формата на фикция, която разглежда самата себе си. Но какво остава константно в свят на променящи се алгоритми и до каква степен симулацията принадлежи на симулирания?

"Виртуалният човек" въвлича читателя в най-острите съвременни дебати на (транс)хуманизма за усилването – или може би изчезването – на човека.


Повече за Николай Генов


Николай Генчев Генов е доктор по теория на литературата и главен асистент в Института за литература при БАН. През 2017 г. завършва специалност „Българска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2018 г. – магистърска програма „Литературознание“ в същия университет. Защитава дисертационния си труд през 2022 г. във Факултета по славянски филологии. Изследователските му интереси са в областта на научната фантастика, дигиталните медии и видео игри. Автор е на книгата „Виртуалният човек: Опит върху фантоматиката“ (2022). Негови текстове са публикувани в различни списания, сборници и електронни платформи.
С подкрепата на Национален фонд "Култура"


תגובות


bottom of page