top of page

Авторско право за начинаещи


Aвторско право за начинаещи

Разговор с Ана Лазарова от ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА


KO-OП | 26.01 | 18:30


Какви права имаме като свободно развиващи се артисти в България и как да ги защитаваме? Възможно ли е използването на авторски продукти безплатно и без съгласието на автора? Заповядайте на среща-разговор за творци с Ана Лазарова от сдружение Цифрова Република, за да поговорим за основните аспекти и принципи на авторското право при създаване и използване на артистичен продукт.


За лектора:


Ана Лазарова е адвокат и представител по индустриална собственост пред Българското патентно ведомство и Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO). Ана е доктор на катедра „Европеистика” на СУ „Св. Климент Охридски”, като преподава право на интелектуална собственост на няколко специалности във Философския факултет. В последните години Ана се занимава активно със сравнително правни изследвания и застъпничество в сферата на авторското право на национално и европейско ниво. Тя е председател на сдружение Цифрова Република и национален координатор (Chapter Lead) на Creative Commons България, член на Координационната група на Общността по авторскоправни политики (Copyright Community Steering Group) на европейската мрежа за културно наследство Европеана и национален координатор за България на програмата Knowledge Rights 21.


ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА е сдружение, което обединява юристи, IT специалисти, творци и активисти за разработването на политики и проекти, насърчаващи достъпа до информация и закрилата на цифровите права. Основните проекти на сдружението са свързани с реформата на авторското право в Европейския съюз и свободния достъп до знание в България. https://digrep.bg/


Проектът е подкрепен от Национален фонд „Култура”.

Comments


bottom of page