top of page

A TYPO IN THE BOOK OF THE SELFПечатна грешка в книгата на Аза - групова изложба Официално откриване на FIG. TREE - Фестивал за илюстрация и графика

24.03 - 11.04

Откриване: 24.03.2023 г.


Харита Асумани, Мартин Атанасов, DAMO, Анна Хайфиш, Алина Папазова и Ариан Тусен

Куратори: Яна Абрашева и Васил Владимиров


Третото издание на ФИГ. - Фестивалът за илюстрация и графика по традиция ще бъде открито с групова изложба в Арт пространство КО-ОП. В унисон с основната тема "Трябва да има някаква грешка", изложбата, озаглавена "Печатна грешка в книгата на Аза", има за цел да изследва различните представи за Аз-а и тялото във връзка с тяхната репрезентация и грижата за тях в съвременното общество. Някои от творбите са в контраст с преобладаващата егоцентрична и капиталистическа представа за грижата за себе си. А други предлагат спекулативни сценарии, които разчупват този модел и създават нови неочаквани светове и начини на мислене.


Изложбата идва във време, в което върху индивида се оказва натиск не само по отношение на неговия успех, но и на отговорността му към глобалните проблеми. Тези въпроси имат психологически последици, които буквално променят тялото и се отразяват на съзнанието. Актуален пример за това е манията по отношение на "еко тревожността", която е добър пример за това как подобен процес работи. Колективните проблеми изискват колективни решения, а грижата за себе си и тялото е взаимозависима от грижата за другите и грижата на другите за нас.


Изложбата включва творби на шестима художници - Харита Асумани, Мартин Атанасов, DAMO, Анна Хайфиш, Алина Папазова и Ариан Тусен - които предлагат множество гледни точки, засягащи тази тема по косвен начин. Чрез използването на различни техники като движещи се изображения, живопис, сайт-спесифик инсталация, фотография, керамика, текстил и графика, изложбата демонстрира различните измерения на илюстрацията и графиката, но също така поставя под въпрос какво представляват те и какви са границите на техните възможности.


***


FIG. 3 се реализира с подкрепата на Министерство на културата.


Програмата на КО-ОП се реализира с подкрепата на Национален фонд "Култура".Comments


bottom of page