top of page

BOUNDARY SYSTEMS
12.01.2023 - 05.02.2023


Предели на възможното


Марина Генова

Силвия Коева

Павлин Радевски

Стефани Ханджийска


Куратор: Стефка Цанева


Къде изкуството се сблъсква със собствените си лимити и ограниченията на своята медия? И какво следва отвъд пределите на изкуството? Докъде стигат възможностите на живописта, скулптурата или тялото и могат ли те да прекрачат границата на физическото пространство без да загубят аналоговата си стойност? Може ли от своя страна виртуалната реалност да бъде откъсната от своята обреченост на дискурса за бъдещето и вместо да се отделя от физическата реалност, да я допълва?


Изложбата стартира като провокация за експеримент с VR технология. Дали поради момента, в който възникна и нуждата от физическа близост, или заради умора от постдигиталното, проектът се обърна към изкуството и неговата аналогова същност с въпрос къде свърша физически възможното и къде започва въображаемото. Вместо да се впусне в изследване на предимно апокалиптични версии за бъдещето, към което е склонно съвременното изкуство, работещо с VR, изложбата се концентрира върху изкуството като творчески, личен и осъзнат акт на постоянно разширяване на границите и предоговаряне на това какво е възможно и какво - невъзможно.


Към четиримата художници беше отправено предизвикателство да рефлектират върху собствената си артистична практика, нейните цели, процес и органичения. Поканата беше и да навлязат във виртуалното пространство като продължение на своите идеи и практика и да изследват нови възможности. Интересното е може би, че в мнозинството си участващите автори не само не работят виртуално/дигитално, но и са критични към VR технологията и нейните обещания за бъдещето.


Изложбата представя резултатите от този процес. Наред с виртуалните проекти, тя включва и произведения във физическото пространство, предлагайки по този начин нови гледни точки и подходи за разбирането на творческите им търсения.
С подкрепата на Национален фонд "Култура".コメント


bottom of page