top of page

To touch at the edge02.12 – 19.12.2022

Oткриване: 02.12.2022, 18:30


To touch at the edge


To touch at the edge е колаборативен проект, който включва групова изложба и книжно издание, и който започва своят живот преди година, в интернет. Тази инициатива събира визуални артисти, куратори, изследователи и писатели от шест държави, работещи върху идеи за “граници”. Авторите разглеждат границите в контекста на археологията, природата, съпротивата и колониализма, както и границите на тялото, които са част от идентичността и поколенческата история, културата и колективното.


Процесът по създаването на проекта трае в продължение на шест месеца и в него си сътрудничат шестима участника, родени в България, Сърбия, Република Северна Македония, Румъния, Турция и Гърция. По време на срещите Елизабет Айтай, Езги Ерол, Теодора Йеремич, Беатрис Шует Мумджиян, Елена Марчевска и Лина Маноусогианаки споделяха истории от творческите си практики, както и спомени от близкото минало и настояще на Източна и Западна Европа, заедно с идеи за принадлежност и идентичност. Проектът бе ръководен от Денислав Големанов, Мартин Атанасов, Васил Владимиров и Красимира Буцева.


Проектът се реализира с подкрепата на Национален фонд “Култура”, програма “Групови творчески инициативи”


Заглавната снимка е фрагмент от работата на Лина Манусогианаки For a Place in the SunОтносно авторите:


Лина Манусогианаки


Лина е учила археология, история на изкуството и фотография. Работата ѝ се фокусира върху взаимоотношенията ни с природата, като изследва човешкото поведение спрямо околната среда през различни гледни точки и етапи на технологичните постижения. Лина формира мултидисциплинарни изследователски асоциации с архивни материали, карти и текст, и изследва връзките между инсталация, рисунка, бродерия, колаж и фотография.


Елисабет Айтай


Работата на Елизабет изследва и поставя под въпрос аспекти на западната култура. Повтарящи се теми в работата ѝ са понятието за дом, принадлежност и език. Основният ѝ инструмент е фотографията, но художествената ѝ практика е многостранна. Тя отразява живота ѝ на номад, израснал в две различни системи и постоянно движещ се между тях. Творби на Елизабет Айтай се намират в многобройни частни колекции и са показвани и публикувани в национален и международен мащаб в Европа и САЩ.


Беатрис Шует Мумджиян


Работата на Беатрис изследва факти, ситуации, природа, култури и традиции, исторически събития и техните полета на напрежение в аналоговия и дигиталния свят, като извлича елементите им от техния контекст и ги поставя в нови игрови обстоятелства. Несправедливостта, властовите отношения и авторитарните структури се появяват в нейните творби. Често тя взима набора от правила от една концепция и го прилага към друга идея в друга, непряко свързанаа област.


Теодора Йеремич


Теодора се занимава с различни теми, които намира за важни и интересни, но практиката ѝ се фокусира най-вече върху изследванията в пресечната точка на деколониалните практики (на знанието, пола...), феминистката съпротива и екологичната мисъл. Интересувайки се от властовите отношения по осите на пола, класата, расата, вида и географията, и идвайки от граничното пространство, "другото" на Европа, където балканският мит среща постюгославските травми и носталгия (както и мечтите за ЕС), нейната практика е фокусирана върху преходното, лиминалното, маргиналното и хибридното, за да разбере как се установяват всякакъв вид граници, знания и идентичности, както и как да могат да бъдат оспорени.


Езги Ерол


Езги изследва въпросите на паметта, границите, икономическите арени на глобалната война, наследството и ландшафта въз основа на исторически събития, лични и институционални архиви и съвременни събития. В областта на видеопродукцията тя разработва фикционални разкази и поеми въз основа на исторически и технически факти, които изследват интерсекционалността. Нейните творби се разгръщат между пространства, обекти, цветове и тела и се занимават с промените в значението на места и тяхната социална структура. Фрагментарните разкази и образи са нейният артистичен метод като опит да изследва кои и чии истории получават видимост.

Comments


bottom of page