top of page

Dürer vs. Döner

19 януари - 19 февруари 2021 - самостоятелна изложба на Кокимото
„Дюрер срещу дюнер“ е най-новият проект на Кокимото, специално създаден за пространството на КО-ОП.


42-та самостоятелна изложба на автора съдържа серия дигитално обработени репродукции на знакови произведения на Дюрер - графики, рисунки и живопис, в които Кокимото съчетава класическата с популярната култура.

Посредством намесата си в графичните творби на Дюрер създадох нова идентичност и визуално позициониране на произведенията на автора в настоящето, с ясното съзнание, че този акт ще предизвика конвенционалните подходи на зрителя към класическия творец от една страна и съвременния от друга.


"Импулсът за този род манипулация дойде от пейзажа на глобално объркване и промяна по отношение възприемането на изобразителното изкуство днес. Докато Интернет донесе отвореност и достъп, наблюденията ми установиха „основна тревожност“ в разбирането за понятието изкуство. Много фактори от близкото минало досега са причина за това объркване, в резултат на което хората загубиха връзка с изкуството на големите майстори, а навлизането и популяризирането на съвременното ги довърши. Масовата култура се осмива и отхвърля, но именно тя е тази, която е достъпна за всички. Груба, брутална и честна или сладникава, лигава и тривиална, тя ни служи във всяко едно свое проявление, като лесно разпознаваем символ на времето в което живеем.


За да се разбере докрай спецификата на информационното общество, от която се вълнувам в настоящия проект, ще спомена за разликата, която Зигмунт Бауман прокарва между производително и консуматорско общество в рамките на индустриалното общество. Според него основният принцип на първото е производството (създаването, творчеството), а на второто – потреблението, базиращо се най-вече на изкуствено създадени потребности.


Именно на тази съпоставка, но и съжителство се гради проекта „Дюрер срещу дюнер“ - метафоричен сблъсък между два свята, игра на изразния език и визуална импровизация... Целта ми е отвъд всеобхватноста на тона, предоставен чрез творбите в изложбата, контекстуалните алтернативи и изразителна графична система на Дюрер, зрителят да улови „красивото несъвършенство“ в добавената стойност от Кокимото.


Своевременната колаборация между двама ни не е случайна. Освен най-добрият майстор на гравюри в света, Дюрер изобретява артистичния портрет. Ако даваха награди за арогантност, той е щял да има цял рафт. Дюрер превръща себе си в звезда, в собствените си творби, а освен в собствените си произведения Кокимото превръща себе си в звезда и в тези на Дюрер.


Надявам се тази нова, реализирана моя цел, да доведе до по-здравословни разговори и отношение към изкуството - от възвишеното до нелепото - но също така и до по-голямото му разбиране и приемане от онези, които не винаги могат да го изпитат. Това е най-важната работа, която можем да свършим."

Кокимото

Comentarios


bottom of page