top of page

SERAPHIM

12 - 19 юни 2021 - Slow fashion interactive installation
"Серафим" е изследване, което разглежда понятието "бавна мода" през призмата на духовните и материални човешки потребности и степените на тяхната удовлетвореност.


Търсенето на баланс... ... поставя много лични въпроси за възприятията, за присъствието и за начините, по които се свързваме.

... извиква безброй възможни отговори, а изборът им се трансформира в зависимост собствените ни информираност и осъзнатост.


Затворете очи, настройте сетивата си и влезте. Лабиринтът на "Серафим" е пространство, в което ще имате възможност да се докоснете до едно възможно решение на последствията от свръхконсумацията в текстилната индустрия и да потърсите своите собствени отговори в уюта на тъмнината, без правилно и грешно, без чужди наложени мнения, без съдене.


Влизането на "зрителите" в лабиринта се случва при напълно затъмнено пространство и с помощта на водач за всеки един. Преминаването отнема около 20 мин.

Инсталацията се реализира в партньорство със Съюза на слепите в България и е адаптирана за незрящи.

Откриване: 12.06.2021 г. Вход: свободен


Музика: Милен Апостолов Фотограф: Фелия Барух

С участието на Анастасия Жовтодид, Анета Иванова, Ралица Станева, Милена Костадинова, Моника Методиева, Иван Иванов, Гюнер Апти

По идея на Вилияна Карушкова и Калина Павлова.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален Фонд Култура.

Comments


bottom of page